Czym są prawa autorskie?

Prawo autorskie to jedna z dyscyplin prawa cywilnego, stanowiąca istotną część prawa własności intelektualnej. Zajmuje się ona ochroną interesów twórców, wynikającą z faktu stworzenia przez nich utworu. Uprawnienia te przysługują przez określony czas i dzielą się na osobiste oraz majątkowe. Wyróżnia się międzynarodowe oraz krajowe źródła prawa autorskiego. Prawo autorskie – co to takiego? Mianem praw autorskich określa się ogół […]